Islamic Research

Stichting Institute Noorani

Studiebegeleidingsvoorwaarden


NEMAS ® BASISKENNIS MANAGEMENT

Doelgroep

 

MBO-4 NIVEAU

NEMAS ® MIDDLE MANAGEMENT

Doelgroep:

NEMAS ® ADVANCED MANAGEMENT

Doelgroep:

STUDIEBEGELEIDING VOOR EXAMENS VAN DERDEN

HBO-AD NIVEAU

HBO NIVEAU

85599 Studiebegeleiding en onderwijs, dit omvat: zelfstandige leraren, studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d., geven van cursussen, trainingen aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing en vorming; geven van cursussen, trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.; geven van cursussen, trainingen voor het omgaan met stress; schoolcatechese en zondagsscholen; onderwijs niet in te delen naar niveau; samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.


ONDERNEMER

Doelgroep: starters en gevestigden

Modulen o.a.: management, business, financien, marketing, srecht, ondernemersvaardigheden.


KENNIS IS MACHT

KENNISMANAGEMENT

Doelgroep: studenten bachelor, master en doctoraat

Specialisatie in: management, business, Islamic finance & banking, Islamic Studies, Islamic JurisprudenceKENNIS IS MACHT

NEMAS ® HRM

Doelgroep:

KENNIS IS MACHT