Home About Us Gallery Services Politiek (NL) Contact
Home

NL website

Gemeenteraad en Stadsdeelcommissie


Gemeenteraadsverkiezing 2018Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en tegelijkertijd in Amsterdam ook de verkiezingen stadsdeelcommissie.

Verkiezingen stadsdeelcommissie gebaseerd op personenstelsel

De verkiezingen voor stadsdeelcommissie zijn op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. De stadsdeelcommissie zijn immers een onderdeel van het bestuurlijk stelsel van verlengd bestuur met betrokkenheid van buurten. Het is van belang dat in de communicatie richting kiezers vanaf het begin aan duidelijk is dat de verkiezingen gaan over het kiezen van mensen die namens de bewoners kunnen adviseren over wat goed is voor het gebied. En dat daarvoor juist lokale vertegenwoordigers nodig zijn. Maar ook dat deze verkiezingen dus nadrukkelijk een ander karakter hebben dan die voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelt per stadsdeel een stadsdeelcommissie in conform artikel 84 van de Gemeentewet.

Rol stadsdeelcommissie

De stadsdeelcommissie heeft samengevat drie taken:

U wilt meedoen?

Alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder kunnen meedoen aan de verkiezingen op 21 maart 2018 en zich verkiesbaar stellen. Een bewoner die zich verkiesbaar stelt voor de stadsdeelcommissie hoeft geen lid te zijn van een politieke partij. Dit mag wel. Dit zijn de voorwaarden om mee te doen:


Weet u niet hoe het in de politiek en het gemeentebestuur werkt? Wilt u daarvoor een verkorte cursus volgen? Dan bent u bij onze   MBS Business School op het juiste adres.

Dr. M.J. Tangali heeft meer dan 39 jaar werkervaring als raadslid, adviseur van het College van B&W en topambtenaar in gemeente Amsterdam.


Trainingsprogramma op Hbo niveau in februari 2018


Avond 1. Inleiding theorie

 

Avond 2. De basispraktijk: vaardigheden die je nodig hebt als raadslid/stadsdeelcommissielid

 

Avond 3. Je eigen politieke profiel opstellen


Avond 4: Adviesvaardigheden voor raadsleden/stadsdeelcommissieleden

en deelnemer certificaat uitreiking

 

Onze opdrachtnemer: MBS Business School


Studiekosten: 150,-

Inclusief studiemateriaal en hand-outs te downloaden van MBS online leeromgeving.

(In een halve raads-/commisie- vergadering terugverdient).

Deze cursus is gratis voor gekozen stadsdeelcommissieleden die op de lijst NOORANI staan.

Heeft u klachten of bespreekpunten voor de bestuursorganen van Amsterdam

Aanmelden voor de cursus lokale Politiek & Bestuur in Amsterdam

Aanmelden voor deelname aan de Stadsdeelcommissie verkiezingen in gemeente Amsterdam. Indien u geselecteerd bent komt uw naam te staan op de lijst NOORANI.

Voor meer info stuurt u een email naar: lijst@noorani.eu

Meer informatie over het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.