Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu

Algemene informatie

Allah Ta’ala schiep de mens en gaf hem de zintuigen om kennis te verwerven, namelijk gehoor, zicht en wijsheid. Allah Ta’ala openbaart:

“En Allah bracht u terwijl je niets wist, uit de baarmoeder van uw moeder voort en gaf u oren, ogen en hart, opdat je dankbaar moogt zijn.” Surah an-Nahl (de bij), H16:78

Islam is de religie van kennis. De eerste ayah van de Heilige Qur'aan die geopenbaard werd, leerde ‘lezen’ wat de sleutel tot kennis is.

Allah Ta’ala openbaart: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende.” Surah al-‘Alaq (het geronnen bloed), H96:1-5

Doelgroep: een ieder die kennis van de islam wil leren.


De cursist volgt de volgende onderwerpen.

Les  1 De grondslag van de islam

Les  2 Allah

Les  3 De engelen

Les  4 De Boeken van Allah

Les  5 De profeten van Allah

Les  6 Profeet Mohammed ﷺ

Les  7 Dag des Oordeels

Les  8 Het levenslot

Les  9 De dood en het graf

Les 10 Herleven na de dood

Les 11 Het aanzien van namaaz

Les 12 Tahārat (1e voorwaarde van namaaz)

Les 13 Woezoe

Les 14 Ghoesoel (bad nemen)

Les 15 Het water

Les 16 De waterput

Les 17 Istinjah

Les 18 Enkele uitspraken van de Profeet ﷺ


De islam, mijn godsdienst 2

ISLAM VOOR EEN IEDER

Dit is de naam van de school van stichting NIRI waar (niet-)moesliems de islamitische wetenschappen kunnen leren uit authentieke schriftelijke bronnen.


De boeken zijn vertaald in de Nederlands taal en worden aan de cursist gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast worden de cursisten met Powerpoint presentaties en video’s ondersteund bij het studeren.

Noorani School

Naast de islamitische basiskennis ook dua en naat in het Nederlands.


De opleiding de islam, mijn godsdienst bestaat uit vijf cursussen.

Wat leer je bij de Noorani School?
Aanmelden

AGENDA


Online examen

11.08.00


Online examen

11.08.0011.08.0011.08.00


- Action Learning

- Online studeren

Studievormen

- Online studeren

- Studieboeken: zijn gratis

- Cursus duurt: 3 maanden

- Toelatingseis: geen

- Toetsen: online

Cursus info

Geen


Inschrijfgeld

 Nadat u zich heeft aangemeld verklaart u akkoord te gaan met de studievoorwaarden.

Aanmelden