Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu

Algemene informatie

Allah Ta’ala schiep de mens en gaf hem de zintuigen om kennis te verwerven, namelijk gehoor, zicht en wijsheid. Allah Ta’ala openbaart:

“En Allah bracht u terwijl je niets wist, uit de baarmoeder van uw moeder voort en gaf u oren, ogen en hart, opdat je dankbaar moogt zijn.” Surah an-Nahl (de bij), H16:78

Islam is de religie van kennis. De eerste ayah van de Heilige Qur'aan die geopenbaard werd, leerde ‘lezen’ wat de sleutel tot kennis is.

Allah Ta’ala openbaart: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende.” Surah al-‘Alaq (het geronnen bloed), H96:1-5

Doelgroep: een ieder die kennis van de islam wil leren.


De cursist volgt de volgende onderwerpen.


Les 1 Openheid van het islamitische geloof

Les 2 Wat is de islam?

Les 3 Iman en Koefr

Les 4 Het Paradijs

Les 5 De Hel

Les 6 Prachtige overleveringen van de lieve Profeet ﷺ

Les 7 De Heilige Qur’aan

Les 8 Het Gebed (namaaz)

Les 9 De tijdstippen van de namaaz

Les 10 Aantal rakāts van de namaaz

Les 11 Oproep tot het Gebed (Azaan)

Les 12 Iqaamat

Les 13 Woezoe (reiniging)

Les 14 In de praktijk uitvoeren van het gebed

Les 15 Een aantal bijzondere dua’s (smeekbeden)


De islam, mijn godsdienst 1

ISLAM VOOR EEN IEDER

Dit is de naam van de school van stichting NIRI waar (niet-)moesliems de islamitische wetenschappen kunnen leren uit authentieke schriftelijke bronnen.


De boeken zijn vertaald in de Nederlands taal en worden aan de cursist gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast worden de cursisten met Powerpoint presentaties en video’s ondersteund bij het studeren.

Noorani School

Naast de islamitische basiskennis ook dua en naat in het Nederlands.


De opleiding de islam, mijn godsdienst bestaat uit vijf cursussen.

Wat leer je bij de Noorani School?
Aanmelden

AGENDA


Online examen

11.08.00


Online examen

11.08.0011.08.0011.08.00


- Action Learning

- Online studeren

Studievormen

- Online studeren

- Studieboeken: zijn gratis

- Cursus duurt: 3 maanden

- Toelatingseis: geen

- Toetsen: online

Cursus info

Geen


Inschrijfgeld

 Nadat u zich heeft aangemeld verklaart u akkoord te gaan met de studievoorwaarden.

Aanmelden