Door Allama prof. dr. Muhammed Fazlur Rahman Ansari


De Hadj (bedevaart naar Mekka) is een van de pijlers van de islam. Honderdduizenden moesliems met verschillende nationaliteiten en afkomst, en getrokken uit alle rangen en standen, zal vanuit alle werelddelen gaan bidden bij de centrale moskee en 'het werelds oudste huis van aanbidding, de Ka'bah. Deze viering en dit schouwspel is uniek in de geschiedenis van de mensheid, jaar na jaar wordt het herhaald en bestaat meer dan veertien eeuwen. Elke nauwgezet en vrome moesliem en moeslima koestert de ambitie voor het verkrijgen van de zegeningen van de Hadj, ten minste eenmaal in zijn/haar leven. Iedereen die de middelen beschikbaar heeft en ook de nodige religieuze bewustzijn, streeft ernaar zijn uiterste best te doen om de kroon bedevaartsoord te bereiken, ondanks de vergroting van de obstakels en moeilijkheden die op het pad van de pelgrim komen te liggen. In die landen waar beperkingen op hadj reizen en deviezen bestaan of niet bestaan in een aanvaardbare vorm zijn er toch personen die deze deugd elk jaar verdienen.

Allāh Ta’ala openbaart

“En voleindigt de Hadj (pelgrimstocht) en Umrah, ter wille van Allāh, maar als je verhinderd bent, brengt dan het offer, dat gemakkelijk verkrijgbaar is en scheer je hoofd niet, voordat het offer zijn bestemming heeft bereikt. En wie ziek is of een kwaal in het hoofd heeft, moet een losprijs geven, óf door te vasten, óf door aalmoezen te geven, óf door een offer te brengen. En wanneer je veilig bent, moet hij die gebruik maakt van Umrah, tegelijk met de Hadj een offer brengen, dat gemakkelijk verkrijgbaar is. Maar degenen, die geen (offer) kunnen vinden, moeten drie dagen gedurende de bedevaart vasten en zeven dagen, wanneer (men) terugkeert; dit is tien dagen in het geheel. Dit is voor hem, wiens familie niet dicht bij de Heilige Moskee woont. En vrees Allāh en weet, dat Allāh streng is in het straffen.” Surah al-Baqarah (de koe), H2, vers 196

Professionals

Stg. NIRI

Over Stg NIRI

Contact met ons

Studiebegeleidingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

Privacy

Follow us!

Informatie: +31 (0)84 0036293

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center


Geldershoofd 80


1103 BG Amsterdam Zuidoost


Home Over NIRI Projecten Studiebegeleiding Studiedagen Studieboeken AVG-audit