Islamic Research

Stichting Institute Noorani

StudiebegeleidingsvoorwaardenNoorani

Islamic Research


MOHAMED JUZOEF TANGALI - CURRICULUM VITAE

PVDA KANDIDAAT STATENLID PROVINCIE FLEVOLAND

 Hyperlinks


DownloadDe kandidaatstellingscommissie oordeelt over hem: “Juzoef heeft een indrukwekkende staat van dienst bij opleidingsinstituten voor gemeentelijke overheden, waarbij hij vooral op de kwaliteitsontwikkeling en bewaking  van de organisaties actief is. Hij is buitengewoon analytisch, onderzoekend en instrumenteel ingesteld. Het is een gedreven man, wat blijkt uit zijn uitvoerige uiteenzettingen over diverse onderwerpen.”

PvdA Flevoland: onze 10 speerpunten

 

Zeker zijn van goed werk, zorg dichtbij huis, kansrijk onderwijs en betaalbaar wonen. Dat is de basis voor iedereen. Dat is waar we het allemaal voor doen.

 

‘Zeker zijn van een sterk & sociaal Flevoland’ is de titel van ons verkiezingsprogramma 2019-2023


‘Zeker zijn van een sterk & sociaal Flevoland’ betekent:

 

Zeker zijn van een krachtige samenleving -
door te investeren in het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de Flevolanders. Door te werken aan aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en gezondheid. Welvaart en welzijn gaan hierbij hand in hand. Energie van en voor ons allen.

 

Zeker zijn van een energieneutrale provincie -
door het opwekken van duurzame energie te bevorderen. Hierbij worden lusten (economisch profijt) en lasten (ruimtelijke impact) eerlijk verdeeld. 

 

Zeker zijn van een circulaire economie -

door Flevoland als grondstofleverancier op de kaart te zetten. Hierbij worden reststromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens geschikt gemaakt voor duurzaam (her)gebruik.

 

Zeker zijn van een goede infrastructuur - 

door goede bereikbaarheid en vlotte doorstroming naar de plekken waar Flevolanders wonen, werken, recreëren en hun sociale contacten onderhouden mogelijk te maken. Hiervoor is goed openbaar vervoer noodzakelijk.

 

Zeker zijn van goed werk voor iedereen -

door werkgelegenheid te vergroten en met name de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.  Door alle ruimte bieden aan innovatie en het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om zich blijvend in Flevoland te vestigen

 

Zeker zijn van een divers cultuuraanbod - 

door het versterken van goede bovenlokale voorzieningen, zoals cultureel erfgoed, bibliotheken, amateurkunst en cultuureducatie. Door zo te werken aan onze Flevolandse identiteit en de binding van onze inwoners met ons gebied.

 

Zeker zijn van een verbindende overheid -

door ruimte te bieden voor initiatieven van mensen en ondernemingen die hun droom willen realiseren op basis van ‘ja, mits’. Door werkprocessen voor onze inwoners te vereenvoudigen en door de regelgeving en aanpak van provincie en gemeenten op elkaar af te stemmen.

 

Zeker zijn van een beleefbare natuur -

door de ontwikkeling van een groot en verrassend natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land d.w.z. het verbinden van Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en Markermeer waar ieder bezoek een belevenis is. .

 

Zeker zijn van economische ontwikkeling -

door in te zetten op kansrijke projecten, zoals Lelystad Airport, het Nationaal Mobiliteit & Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse, Flevokust Haven bij Lelystad, en de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland op Urk.

 

Zeker zijn van een sterk Almere voor de gehele regio -

door te investeren in voorzieningen en het ontwikkelen van stadsdelen via de realisatie van Almere 2.0. Het versterken van de concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad is positief voor de hele regio.

 

Zeker zijn van een sterk en sociaal Flevoland?

Zeker zijn van een partij die met de voeten in de klei staat en die oog heeft voor de toekomst?


Stem dan op 20 maart 2019 PvdA Flevoland op

Mohamed Juzoef Tangali

plaats 11 op de PvdA verkiezingslijst