Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu

Algemene informatie


Shari’ah onderging fundamentele ontwikkeling, te beginnen met de regering van de kaliefen Hazrat Abu Bakr (632-634) en Hazrat Umar (634-644) voor soennitische moesliems. Sindsdien hebben veranderingen in de islamitische samenleving een voortdurende rol gespeeld in de ontwikkeling van de Shari’ah, respectievelijk die takken in fiqh (jurisprudentie) en wetgeving.


De formatieve periode van fiqh gaat terug tot de tijd van de vroege islamitische gemeenschappen. In deze periode waren juristen meer bezig met pragmatische problemen van gezag en het onderwijs dan met de theorie. De vooruitgang in theorie werd gestart in de 8e en 9e eeuw door islamitische geleerden als Imams Abu Hanifa, Malik bin Anas, Al-Shafi’i en Ahmad ibn Hanbal.


Certified Professional in Shari’ah is gericht op het verstrekken van de blootstelling aan het islamitische Shari’ah (Qur’aan en Ahadith), kennis en perspectieven. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de mensen van alle achtergronden en begint met de fundamentele leer van de islam en geleidelijk bouwt het voort op deze kennis door de rijke intellectuele erfenis van de islam voor de huidige samenleving.

ISLAM LEREN

Dit is de naam van de school van stichting NIRI waar (niet-)moesliems de islamitische wetenschappen kunnen leren uit authentieke schriftelijke bronnen.


De boeken zijn vertaald in de Nederlands taal en worden aan de cursist gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast worden de cursisten met Powerpoint presentaties en video’s ondersteund bij het studeren.


Raza Shari’ah & Sufi School (RSS)

Naast de islamitische wetenschappen wordt ook een link gelegd naar de seculiere wetenschappen en krijg je hierdoor meer inzicht in beide werelden.


Wat leer je bij de RSS?
Home

AGENDA11.08.0011.08.0011.08.0011.08.00