Business Management is het besturen van een onderneming of organisatie.

Ieder jaar starten zo'n 35.000 Nederlanders een eigen bedrijf. Bent u de volgende? Hebt u de ambitie om een eigen kapsalon te openen? Bent u zelfstandig ICT- professional of droomt u van een eigen (web)winkel? Voor iedere ondernemer geldt: naast een goed idee en lef hebt u ook brede kennis nodig op het gebied van ondernemerschap. Met de diplomalijn Ondernemerschap biedt de Associatie u een stevige basis om uw eigen bedrijf te starten.


Het beginnen van een eenmanszaak is een feitelijk handelen. De man of vrouw die begint met de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf en daarvoor geen andere rechtsvorm kiest, heeft een eenmanszaak. Aan het hebben van een eenmanszaak verbindt het recht een aantal gevolgen, waarvan de belangrijkste hierna kort worden vermeld.


Indien de eigenaar van een eenmanszaak ongehuwd is, maakt de eenmanszaak deel uit van zijn privé-vermogen. Bij verkoop van de eenmanszaak komt hem de gehele koopsom toe en bij faillissement van de eenmanszaak gaat hij in privé failliet.


Indien de eigenaar gehuwd is, kan dit anders zijn, afhankelijk van de vraag of er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt. Is de eigenaar met uitsluiting van elke vermogensgemeenschap gehuwd, dan is de situatie gelijk aan die van de ongehuwde eigenaar. Zijn echtgenote deelt niet in de verkoopopbrengst en is niet zonder meer aansprakelijk bij faillissement.

Studiebegeleiding en trainen voor business examens

en het erkende diploma van de Nederlandse Associatie voor Examinering

Cursussen waarvoor begeleiding mogelijk is

Basiskennis Ondernemer  (mbo-4 niveau)

Data Protection Officer (hbo niveau)


Aanmelden

Professionals

Stg. NIRI

Over Stg NIRI

Contact met ons

Studiebegeleidingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

Privacy

Follow us!

Informatie: +31 (0)84 0036293

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center


Geldershoofd 80


1103 BG Amsterdam Zuidoost


Home Over NIRI Projecten Studiebegeleiding Studiedagen Studieboeken Studiereizen AVG-audit