Stichting NIRI is een instituut zonder winstoogmerk die zich inzet voor (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek. Als stichting begeleiden wij daarnaast (afstudeer)studenten en onderzoekers (bachelor, master en doctoraat) op het gebied van management-, business-, maatschappij- en geesteswetenschappen, ontwikkeling en onderwijskunde. De kenniszoekers studeren voor examens en kwalificaties van externe (internationale) instellingen.

 
Onze wetenschappers hebben ervaring opgedaan in het onderwijs en het praktische leven en delen hun deskundigheid met studenten en onderzoekers door deze om te zetten in praktische kennis, inzicht, vaardigheden en attitude die de studenten en onderzoekers bij de uitoefening van hun toekomstige beroep kunnen toepassen.Research home.

Need any help? Contact Us

Professionals

Stg. NIRI

Over Stg NIRI

Contact met ons

Studiebegeleidingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

Privacy

Follow us!

Informatie: +31 (0)84 0036293

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center


Geldershoofd 80


1103 BG Amsterdam Zuidoost


Home Over NIRI Projecten Studiebegeleiding Studiedagen Studieboeken AVG