Islamic Research

Stichting Institute Noorani

DOELSTELLINGEN

ONDERZOEK

Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is een instituut zonder winstoogmerk die zich inzet voor (inter)nationaal islamitisch wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder

STUDIEBEGELEIDING

Begeleiden van studenten en onderzoekers.


mbo, bachelor, master en doctoraat

BEROEPSPRAKTIJK

Halal Auditor, AVG audit.

ZELFONTWIKKELING

In de filosofie van de Stichting NIRI staat het realiseren van synergie tussen de minderheden en in het bijzonder de moesliem en de samenleving centraal.

Lees verder Lees verder Lees verder
Research home Centrum voor islamitische- en seculiere kennis en wetenschap.